Saturday, August 14, 2010

LOMPAMAR 2009

Format Penilaian Lomba Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Sidoarjo
Apabila masih kurang jelas dengan format penilaian ini dapat di tanyakan langsung melalui Contact Person Tim Teknis LOMPAMAR Bpk. J. A. Mbusu di Nomor: 03171322597 , 081331247347  AMBULANS , Form Penilaian LOMPAMAR
FORMAT PENILAIAN LOMPAMAR XI
LOMBA PERTOLONGAN PERTAMAPOS : AMBULANS                            NO REGU :

Penilaian Ambulans Naik Poin Nilai
1 2M sebelum Ambulans, Caraka mengibarkan bendera dan Komandan member aba-aba berhenti 5
2. Caraka minta izin ke sopir ambulans 5
3. Carakan menancapkan bendera di samping Ambulans dan di tempat ramai 5
4. Caraka membuka pintu ambulans 5
5. Caraka dibantu salah satu anggota regu mengeluarkan tandu Ambulans dan diletakkan disamping tandu korban 5
6. Seluruh penolong mengangkut tandu korban dan meletakkan diatas tandu Ambulans 5
7. Caraka menunggu di dalam Ambulans 5
8. Seluruh penolong mengangkut kedua tandu dan meletakkan pada rel Ambulans 5
9. Setelah tandu masuk, Caraka keluar dan seluruh regu masuk ke dalam Ambulans 5
10. Caraka meletakkan seluruh peralatan kecuali bendera ke dalam Ambulans 5
11. Caraka menutup pintu Ambulans dan duduk disamping sopir dan bendera Palang Merah dikeluarkan dari pintu Ambulans 5
12. Pemeriksaan Berkala 5
Penilaian Ambulans Turun

1. Caraka turun dan membuka pintu belakang Ambulans 5
2. Seluruh penolong keluar dari Ambulans 5
3. Caraka masuk Ambulans dan dorong tandu Ambulans 5
4. Dua penolong menarik Ambulans dan diikuti 2 penolong yang lain 5
5. Tandu diletakkan lurus dengan pintu Ambulans 5
6. Penolong memindahkan tandu korban ke samping tandu Ambulans 5
7. Caraka dan salah satu anggota memasukkan tandu kedalam Ambulans 5
8. Penolong mengangkut tandu kepala korban di belakang 5
TOTAL 100


No comments:

Post a Comment